Mordängeln, Kammarmusikföreningen (Bio Korpen) 2017-11-18