Melancholia, Alsterbro Byggnadsförening 2024-01-21