Maria Stuarda, Kulturföreningen Katrina 2020-05-09