Macken – En film om två bröder och en mack – 30 ÅRSJUBILEUM, Lidköpings Folkets Hus 2020-06-13