Macken – En film om två bröder och en mack – 30 ÅRSJUBILEUM, Surahammars Folkets Hus 2020-01-12