Macken – En film om två bröder och en mack – 30 ÅRSJUBILEUM, Lycksele Medborgarhus 2020-01-07