La Traviata, Hunnebostrand, Hav och Land, Folketshusföreningen 2017-03-11