La Rondine, KUD-Kultur och utbildning på distans 2024-04-20