Kvinnan utan skugga, Söråkers Folkets Hus 2021-04-24