Karmelitsystrarna, Skoghall Folkets Hus 2019-05-11