Karmelitsystrarna, Hallstaviks Folkets Hus 2019-05-11