Jul med André Rieu, Rundviks Folkets Hus 2021-12-17