Hamlet, KUD-Kultur och utbildning på distans 2022-06-04