Gauguin på Tahiti – ett förlorat paradis, Spegeln 2019-09-09