Gauguin på Tahiti – ett förlorat paradis, Roxy 2019-10-14