Gauguin på Tahiti – ett förlorat paradis, Metropolbiografen 2019-11-27