Gauguin på Tahiti – ett förlorat paradis, Eklunda Bio 2019-09-09