Från Delacroix till Gauguin – den danske samlaren, Visir Bio 2022-03-26