Från Delacroix till Gauguin – den danske samlaren, Spegeln 2022-02-28