Från Delacroix till Gauguin – den danske samlaren, Söråkers Folkets Hus 2022-04-21