Från Delacroix till Gauguin – den danske samlaren, Maxim 2022-04-28