Från Delacroix till Gauguin – den danske samlaren, Gusums Folkets Hus 2022-02-28