Från Delacroix till Gauguin – den danske samlaren, Elektra 2022-03-23