Från Delacroix till Gauguin – den danske samlaren, Bio Casablanca 2022-04-09