Florencia en el Amazonas, KUD-Kultur och utbildning på distans 2023-12-09