Eugen Onegin, Konga Folkets Hus och Park 2017-04-22