Eric Clapton: Across 24 Nights, Kulturhuset Hav och Land 2023-05-17