Don Giovanni, Kulturföreningen Biograf Reflexen 2023-05-20