Don Carlos, Falu Folkets Hus, Kulturstöten 2022-03-27