Den flygande holländaren, Kulturföreningen Biograf Reflexen 2020-03-14