Den flygande holländaren, Kulturhuset Hav och Land 2020-03-14