Den flygande holländaren, Hallstaviks Folkets Hus 2020-03-14