Den flygande holländaren, Lomma Folkets Hus 2020-03-14