Den flygande holländaren, Arboga Digitala Hus 2020-03-14