Den flygande holländaren, Söråkers Folkets Hus 2020-03-14