Den flygande holländaren, Tibble teater 2020-03-14