Den flygande holländaren, Råda församling 2020-03-14