Den flygande holländaren, Lycksele Medborgarhus 2020-03-14