Dead Man Walking, Kulturföreningen Biograf Reflexen 2023-10-21