Dead Man Walking, Kulturhuset Hav och Land 2023-10-21