Dead Man Walking, Kallhälls Folkets Hus 2023-10-21