David Gilmour – Live at Pompeii, Tumbascenen 2017-09-21