Cliff Richard – The Great 80 Tour, Metropolbiografen 2021-11-27