Barberaren i Sevilla – sommaropera, Spegeln 2019-08-25