Barberaren i Sevilla, Söråkers Folkets Hus 2025-06-03