Barberaren i Sevilla, Vaxholms Biografteaters Vänner 2025-05-31