Barberaren i Sevilla, Kumla Folkets Hus 2025-05-31