Barberaren i Sevilla, Skoghall Folkets Hus 2025-05-31