Barberaren i Sevilla, Hallstaviks Folkets Hus 2025-05-31