Barberaren i Sevilla – sommaropera, Lycksele Medborgarhus 2019-09-13